Innhold

IA-avtale: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding

Direktør for området Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom

NHO-direktør Nina Melsom oppfordrer alle medlemsbedrifter til å vurdere utvidet egenmeldingsordning.

Med IA-avtalen kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.

Nåværende IA-avtale trådde i kraft 1. januar 2019. 

Les hele IA-avtalen her

Nåværende IA-avtale medførte viktige endringer i bestemmelsene rundt rett til utvidet egenmelding. 

Egenmelding i gammel og ny IA-avtale

I tidligere IA-avtale følger det av IA-avtalen at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og at egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

I den nåværende IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten.

Alle bedrifter har etter den nåværende IA-avtalen dermed den samme muligheten til å avtale utvidet rett til egenmeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær).

Oppfordrer til å videreføre ordningen

NHO oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær.  NHO vil oppfordre alle våre medlemsbedrifter til å undersøke denne muligheten. 

Lovendring

Det ble fra juli 2019 innført en presisering i folketrygdloven som presiserer muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding, samt en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.

Les mer om utvidet egenmelding - plikt til å drøfte med tillitsvalgte her.