Innhold

Ny IA-avtale: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding

Signering IA-avtale 2018

Signering IA-avtale 2018

Med ny IA-avtale kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.

Ny IA-avtale trådde i kraft 1. januar 2019. 

Les hele IA-avtalen her

- I den nye avtalen er det viktige endringer i bestemmelsene rundt rett til utvidet egenmelding, sier direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

For tidligere IA-virksomheter er det viktig at de så raskt som mulig klargjør hva som skal være rutinen for egenmeldinger i virksomheten fra 1.1. 2019. En slik klargjøring er viktig både for arbeidstakerne og for virksomhetene.

Egenmelding i gammel og ny IA-avtale

I tidligere IA-avtale følger det av IA-avtalen at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og at egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

I den nye IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten.

Alle bedrifter vil etter den nye IA-avtalen da ha den samme muligheten til å avtale utvidet rett til egenmeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær).

Oppfordrer til å videreføre ordningen

- NHO oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær, understreker Nina Melsom. Det er bra, og vi i NHO vil oppfordre alle våre medlemsbedrifter til å undersøke denne muligheten. 

Mulig lovendring

Partene er i tillegg enige om å be Stortinget gjøre en lovendring slik at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i folketrygdloven. Det foreslås samtidig at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.  Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når lovendringen eventuelt foreligger.