Innhold

Egenmelding

Når kan man benytte egenmelding, hva er utvidet egenmelding og IA, hvor mange egenmeldingsdager kan man benytte i løpet av et år, og andre ting du kanskje lurer på om egenmelding.

Egenmelding innebærer at arbeidstakeren, i visse situasjoner og innenfor visse grenser, selv kan melde seg syk uten å oppsøke lege. Det er dermed ikke nødvendig med legeerklæring for å dokumentere fraværet. Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig.

Egenmelding bør kreves dokumentert med skriftlig egenerklæring når den ansatte er tilbake i arbeid. Mal for skriftlig egenmelding finner du her (Krever innlogging).

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i Lov om folketrygd § 8-24.

I Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien er det innført midlertidige bestemmelser om egenemelding gjeldende fra 27.03.2020 og inntill videre.

Det som gjelder fra 27.mars 2020 er:

  • Ansatte har rett til egenmelding inntil 16 dager.

Hvem kan benytte egenmelding?

Arbeidstakeren må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i minst fire uker før egenmelding kan brukes. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i fire uker. 

Når skal arbeidstaker varsle om sykefravær?
Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om sykefravær snarest mulig, og senest første fraværsdag. Arbeidsgiver bør fastsette at et slikt varsel skal gis så tidlig som mulig, og helst innen et bestemt angitt klokkeslett. Dette bør fastsettes i et arbeidsreglement, en personalhåndbok eller lignende.

Unntak fra denne varslingsplikten kan bare gjøres når det ikke har vært mulig å gi varsel.

Les mer om unntak fra plikten til å varsle om fravær, når arbeidsgiver kan frata retten til å bruke egenmelding og fremgangsmåte for å inndra egenmeldingsretten. Her finner du også maler som kan benyttes i slike tilfeller.

Logg deg inn for å få svar på spørsmålene. 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.