Innhold

Lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser

Visse anbudsrunder har bruk av lærlinger som et krav fra det offentlige, se Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. NHO har utviklet en ABC for disse anbudsrundene.

Det er også mulig å laste ned denne siden som et dokument. 

Denne artikkelen gir deg svaret på:

 • Hvilke fag det kan være snakk om 
 • Hvordan man blir lærebedrift
 • Hvordan man rekrutterer lærlinger
 • Krav til formelle lærekontrakter
 • Hvilke oppdrag reglene gjelder for
 • Om krav til terskelverdiene og omfanget av kontrakten er absolutte
 • Hva kravet om bruk av lærlinger tilknyttet kontrakten innebærer
 • Hvem kravet gjelder for
 • Hvilke sansksjoner som er aktuelle
 • Når det er behov for lærlinger
 • Hva slags lærlingordning som kan kreves av utenlandske tilbydere
 • Når reglene kan unntas på grunn av mislykket forsøk på å skaffe lærlinger

Du må være innlogget for å lese hele veilederen.