Innhold

Innhold

 1. Lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser
 2. Forskriften
 3. Hvilke fag kan det være snakk om?
 4. Hvordan bli lærebedrift?
 5. Hvordan rekruttere lærling?
 6. Krav til formell lærekontrakt
 7. Hvilke oppdrag kan reglene gjelde for?
 8. Er kravet til terskelverdiene og omfanget av kontrakten absolutte?
 9. Hva innebærer kravet om bruk av lærling(er) tilknyttet kontrakten?
 10. Hvem gjelder kravet for?
 11. Hvilke sanksjoner kan være aktuelle?
 12. Når er det behov for lærlinger?
 13. Hva slags lærlingordning kan kreves av utenlandske tilbydere?
 14. Når kan reglene unntas på grunn av mislykket forsøk på å skaffe lærling?

Lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser

Visse anbudsrunder har bruk av lærlinger som et krav fra det offentlige, se Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. NHO har utviklet en ABC for disse anbudsrundene.

Kommentarer til bestemmelsene i forskriften

Det er også mulig å laste ned denne siden som et dokument.

Denne artikkelen gir deg svaret på:

 • Hvilke fag det kan være snakk om 
 • Hvordan man blir lærebedrift
 • Hvordan man rekrutterer lærlinger
 • Krav til formelle lærekontrakter
 • Hvilke oppdrag reglene gjelder for
 • Om krav til terskelverdiene og omfanget av kontrakten er absolutte
 • Hva kravet om bruk av lærlinger tilknyttet kontrakten innebærer
 • Hvem kravet gjelder for
 • Hvilke sansksjoner som er aktuelle
 • Når det er behov for lærlinger
 • Hva slags lærlingordning som kan kreves av utenlandske tilbydere
 • Når reglene kan unntas på grunn av mislykket forsøk på å skaffe lærlinger
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"