Innhold

Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy

Her har vi samlet det vi vet er aktuelt for mange bedrifter i forbindelse med koronapandemien.

Aktuelle saker

 1. Hvilken lov eller forskrift regulerer arbeidet på hjemmekontor?

  Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for regulering av arbeidsforhold i privat sektor. Det er likevel enkelte forskrifter som supplerer eller gjør unntak fra noen av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er et slikt eksempel.

 2. Korona

  Korona: Oversikt over lokale forskrifter

  Norske myndigheter har gjennom koronautbruddet innført en rekke nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Få en oversikt over aktuelle forskrifter her.

 3. Regler om karantene for ansatte

  Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19. Det gjelder også innreiserestriksjoner. Denne artikkelen gir deg en kortfattet oversikt over reglene.

 4. Særlig om smitteverntiltak og bruk av hjemmekontor i Oslo

  Oslo er i en særsituasjon på grunn av befolkningstetthet, tetthet av kontorbedrifter og press på kollektivtrafikken. Storbyregionen Oslo har ca 1,5 millioner innbyggere, og smittehåndteringen i Oslo kommune har betydning for befolkningen også i de omkringliggende kommunene. Vi vil her belyse hva som gjelder for virksomheter i Oslo.

 5. Nytt om permittering, sykepenger og omsorgspenger

  Korona har medført en rekke endringer i lovverket som arbeidsgivere må forholde seg til. Få en oversikt over de viktigste lovendringene.