Innhold

Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy

Her har vi samlet det vi vet er aktuelt for mange bedrifter i forbindelse med koronapandemien.

Nyeste saker

 1. Artikkel

  Oppsigelse under permittering

  Etter hvert som situasjonen utvikler seg kan det bli klart for bedriften at det ikke vil være mulig å ta permitterte ansatte tilbake i arbeid innen rimelig tid. Når bedriftens utfordringer med å sysselsette arbeidstakeren viser seg å være av varig karakter, vil det ikke lenger foreligge grunnlag for permittering. I slike tilfeller vil permitteringen måtte erstattes med oppsigelse. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette, samt eventuelle oppsigelser fra arbeidstakere i en slik prosess.

 2. Artikkel Korona

  Hvordan håndtere feriepengeutbetaling til permitterte?

  Ferieloven legger opp til en praksis der arbeidstaker får utbetalt feriepenger i de periodene ferie faktisk avvikles. De fleste arbeidsgivere velger likevel å utbetale feriepenger samlet én gang i året (ofte i juni) med samtidig lønnstrekk uavhengig av når ferien avvikles. Hva gjør bedriften når arbeidstaker er permittert, og lønnstrekket ikke kan foretas? Les mer om dette her.

 3. Korona

  Veileder ved gjenåpning av kontor

  Innholdet i denne veilederen er utarbeidet av NHO og LO, som har samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Veilederen er rettet mot virksomheter som planlegger en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene. Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av gjenåpningen og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer. Veilederen gir også råd om individuelle forebyggende tiltak.

 4. Korona

  Arbeidstid og korona

  Koronakrisen har for mange virksomheter medført økt fravær blant de ansatte grunnet karantene, sykdom eller omsorg for barn. Andre virksomheter opplever økt etterspørsel etter varene de produserer, eller tjenestene de leverer. Denne situasjonen kan medføre behov for å utvide arbeidstidsordninger eller utvidet bruk av overtid for ansatte som er på jobb.

 5. Artikkel

  Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall

  Se kort hva ordninger for kompensasjon av tapt inntekt, garantilån og obligasjonslån går ut på, hvem de er for og hvilke betingelser som gjelder.