Innhold

Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy

Her har vi samlet det vi vet er aktuelt for mange bedrifter i forbindelse med koronapandemien.

Nyeste saker

 1. Kollektivtkartlegging – verktøy

  NHO har utviklet verktøy for kartlegging og reduksjon av kollektivtransportbruk blant de ansatte i den enkelte virksomhet. Verktøyet er tilgjengelig for NHOs medlemsbedrifter.

 2. Når trer endringene i permitteringsreglene (arbeidsgiverperioden) i kraft for arbeidstakere som avspaserer, er sykemeldte eller avvikler ferie?

  Arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at varslingsfristen er ute og permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode.

 3. Artikkel

  Kan arbeidsgiver teste ansatte uten symptomer for covid-19?

  Flere bedrifter ønsker å teste ansatte som har vært i "grønne" eller "gule" land for korona selv om de ikke har symptomer. Dette gjelder ansatte som ikke er pålagt karantene eller isolasjon. Bakgrunnen for ønske om testing er å forebygge smittespredning og verne om liv og helse.

 4. Korona: Registrering og smittesporing

  For å forebygge smittespredning, kan bedriften bli bedt om å gi opplysninger til myndighetene om hvem som har vært i bedriftens lokaler. I noen tilfeller kan bedriften ha plikt til å innhente slike opplysninger, i andre tilfeller kan det være en anbefaling fra myndighetene.

 5. Tilskuddsordning for arbeidsgivere ved avbrutt permittering

  Før sommeren ble det innført en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet. Ordningen gjaldt i første omgang tilskudd for juli og august.

 6. Artikkel

  Lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere

  Permitterte arbeidstakere hadde med virkning fra 20. mars 2020 krav på "full lønn" i 20 dager. Denne perioden var delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og Nav (18 dager). Les mer om ordningen som nå er avviklet.