Innhold

Lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser

Visse anbudsrunder har bruk av lærlinger som et krav fra det offentlige. NHO har utviklet en ABC for disse anbudsrundene. Last den ned nedenfor.