Innhold

Har arbeidstakere i karantene krav på sykepenger?

Fly

Smitte- og innreisekarantene som hindrer ansatte i å arbeide, kan gi rett til sykepenger.

Smitte- og innreisekarantene som hindrer ansatte i å arbeide, kan gi rett til sykepenger. Det forutsettes at karanteneperioden er til hinder for at arbeidstakeren utfører arbeid for arbeidsgiveren, og dette medfører tap i pensjonsgivende inntekt.

 De øvrige vilkårene for å få sykepenger må være oppfylt.

Sykmelding

Arbeidstaker kan benytte sykmelding ved:

  • smitte eller antatt smitte av koronavirus, inkludert luftveisinfeksjoner
  • sykefravær som skyldes vaksine for covid-19
  • pålegg om karantene. Lokale karantenetiltak som er vedtatt av kommuner eller kommuneoverleger gir også rett til sykmelding. 

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla arbeidstakeren karantene.

Karantene i friperioder gir ikke rett til sykepenger

Arbeidstakere som er i karantene i en friperiode, har ikke rett til sykepenger. Det skyldes at arbeidstaker ikke taper pensjonsgivende inntekt.


Arbeidstakere som bryter reiseråd

Arbeidstakere som bryter myndighetenes reiseråd, og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om arbeidstaker kan bli nektet sykepenger. Dersom reiserådene endrer seg underveis samtidig som arbeidstakeren er i utlandet, slik at arbeidstakeren blir pålagt karantene ved hjemkomst, kan arbeidstakeren sykemeldes.

Arbeidstakere som bevisst velger å sette seg selv i en slik karantenesituasjon, vil som utgangspunkt heller ikke ha krav på lønn fra arbeidsgiver.

Pendlere kan ha rett til sykepenger til tross for reiserådsbrudd

Unntaksregelen for reiserådsbrudd har ikke hatt til formål å ramme arbeidstakere som pendler til utlandet, og som nødvendigvis må tilbringe friperiodene sine i utlandet, for eksempel på grunn av manglende oppholdssted i Norge eller manglende muligheter for tilrettelegging fra arbeidsgiverens side. Pendlere fra utlandet kan derfor ha rett til sykepenger til tross for reiserådsbrudd.

I situasjoner hvor arbeidstaker og arbeidsgiver har basert arbeidsforholdet på pendling til Norge, og der arbeidstaker har sin nære familie i utlandet, bør partene se på smidige løsninger for avvikling av ferie, endring av arbeidstidsordning og reise til hjemlandet.

Se også egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona.