Innhold

Egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona

Kvinner i gul genser hviler på sofaen.

Det er egne regler for koronarelatert sykefravær. Foto: Shutterstock

Det gjelder egne bestemmelser for sykefravær knyttet til koronapandemien. For annet sykefravær gjelder fortsatt ordinære regler.

Det er for tiden ingen nasjonale regler om karantene – hverken smitte- eller innreisekarantene. Les mer om gjeldende smittevernregler. (helsenorge.no)

Regler for koronarelatert fravær

Slik sykmelder leger ved koronavirus (nav.no)

Husk egen løsning for å søke om refusjon for koronarelatert sykefravær i perioden 1. desember 2021 til 1. juli 2022.

NAV har utarbeidet en løsning for å søke om refusjon av sykepenger ved koronarelatert fravær i perioden 1. desember 2021 til 1. juli 2022. Søknad gjøres via Min side - Arbeidsgiver, i eget skjema, og ikke via den vanlige inntektsmeldingen. Arbeidsgivere kan søke om refusjon for 3 måneder tilbake i tid.
Les mer om hvordan du kan søke refusjon for sykefravær hos NAV (nav.no)

For at arbeidsgiver skal få refusjon etter dag 5, må det oppgis i egenmelding/sykmelding at sykefraværet er knyttet til koronapandemien. 

Vi har utarbeidet en mal for slik egenerklæring som kan benyttes: Egenerklæring ved bruk av egenmelding, bekreftelse på at fraværet er koronarelatert.

Selv om arbeidstaker i alminnelighet ikke er forpliktet til å opplyse arbeidsgiver om sykdommen og hva denne består i, er det NHOs oppfatning at arbeidsgiver, så lenge disse særskilte koronareglene gjelder, må kunne be om at arbeidstaker gir opplysninger om sykefraværet er koronarelatert eller skyldes annen sykdom eller skade. Dette fordi slike opplysninger er avgjørende for arbeidsgivers refusjonsadgang.

NHOs mal for egenerklæring