Innhold

Egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona

Koronavirus

Det er er vedtatt nye regler for koronarelatert sykefravær gjeldende fra 16.03.2020

Regler for koronarelatert fravær

 Fra 16. mars 2020 gjelder det egne bestemmelser for sykefravær knyttet til koronapandemien. For annet sykefravær gjelder fortsatt ordinære regler.

Hva er nytt for koronarelatert fravær?

  • Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger.
  • Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger reduseres til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. mars.
  • NAV refunderer sykepenger fra fjerde dag for koronarelatert fravær.
  • Det må opplyses i egeneerklæring / legeerklæring at fravær skyldes koroanpandemien for at arbeidsgiver skal få refusjon. 
  • Arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger i 16 dager.
  • Fra 27. mars til 1. juni 2020: Arbeidstaker som har arbeidet hos arbeidsgiver i minst fire uker kunne bruke egenmelding de første 16 dagene. Denne ordningen varte til 1. juni 2020, og var ikke begrenset til koronalrelatert fravær.
  • Etter 01. juni 2020: For sykefravær med første fraværsdag f.o.m. 01. juni 2020 gjelder de alminnelige reglene om arbeidstakers rett til å benytte egenmelding. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding. I slike tilfeller kan arbeidstakeren benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre virksomheten har egen avtale om utvidet rett til egenmelding.
  • NAV utbetaler sykepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende fra fjerde dag, mot tidligere fra dag 17.
  • Det gjøres ingen endringer i arbeidsgiverperioden for sykefravær for øvrig, og det gjøres heller ikke endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger. 

Reglene gjelder fra 16. mars for nye og påbegynte tilfeller.

Eksempel, refusjon ved koronarelatert fravær:  Dersom 16. mars var dag åtte i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med dag åtte til og med dag 16. Dersom 16. mars var dag fire i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med denne dagen.

Egen løsning for å søke refusjon

NAV har utarbeidet en løsning for å søke om refusjon av sykepenger ved koronarelatert fravær. Søknad gjøres via Min side - Arbeidsgiver, i egen skjema, og ikke via den vanlige innteksmeldingen. Les mer om hvordan du kan søke refusjon hos NAV (nav.no)

For at arbeidsgiver skal få refusjon etter dag 3, må det oppgis i egenmelding/sykmelding at sykefraværet er knyttet til koronapandemien. 

Vi har utarbedet en mal for slik egenerklæring som kan benyttes: Egenerklæring ved bruk av egenmelding, bekreftelse på at fraværet er koronarelatert

Her kan du lese hele forskriften: 

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien