Innhold

Egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona

Koronavirus

Det er egne regler for koronarelatert sykefravær.

Regler for koronarelatert fravær

Det gjelder egne bestemmelser for sykefravær knyttet til koronapandemien. For annet sykefravær gjelder fortsatt ordinære regler.

Hva er spesielt for koronarelatert fravær?

  • Arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av covid-19, mistanke om slik sykdom, eller sykefravær som følger av vaksine for covid-19, har i de fleste tilfeller rett til sykepenger til og med 31. desember 2021. Når arbeidstaker har slikt "koronarelatert fravær", vil kravet om arbeidsuførhet være oppfylt. Så lenge de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, har arbeidstaker derfor rett til sykepenger. Se også Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?
  • Arbeidsgiverperioden er 16 dager, og arbeidsgiver er ansvarlig for å utbetale sykepenger for hele perioden. Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger var redusert til tre dager ved koronarelatert fravær fra 16. mars 2020 til 1. oktober 2021. Arbeidsgiverperioden er igjen 16 dager.
  • De alminnelige reglene for arbeidstakers rett til å benytte egenmelding gjelder. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding. I slike tilfeller kan arbeidstakeren benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre virksomheten har egen avtale om utvidet rett til egenmelding.
  • Det er ingen endringer i arbeidsgiverperioden for sykefravær for øvrig eller hvor lenge man kan motta sykepenger. 

Egen løsning for å søke refusjon

NAV har utarbeidet en løsning for å søke om refusjon av sykepenger ved koronarelatert fravær. Søknad gjøres via Min side - Arbeidsgiver, i eget skjema, og ikke via den vanlige inntektsmeldingen. Les mer om hvordan du kan søke refusjon hos NAV (nav.no)

For at arbeidsgiver skal få refusjon etter dag 3, må det oppgis i egenmelding/sykmelding at sykefraværet er knyttet til koronapandemien. 

Vi har utarbeidet en mal for slik egenerklæring som kan benyttes: Egenerklæring ved bruk av egenmelding, bekreftelse på at fraværet er koronarelatert

Her kan du lese hele forskriften: 

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien