Innhold

Egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona

Koronavirus

Det er er egne regler for koronarelatert sykefravær.

Regler for koronarelatert fravær

Det gjelder er egne bestemmelser for sykefravær knyttet til koronapandemien. For annet sykefravær gjelder fortsatt ordinære regler.

Hva er spesielt for koronarelatert fravær?

  • Arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, mistanke om slik sykdom, eller sykefravær som følger av vaksine for Covid-19, har i de fleste tilfeller rett til sykepenger. Når arbeidstaker har slikt "koronarelatert fravær", vil kravet om arbeidsuførhet være oppfylt. Så lenge de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, har arbeidstaker derfor rett til sykepenger. Se også Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?
  • Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger reduseres til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. mars.
  • NAV refunderer sykepenger fra fjerde dag for koronarelatert fravær.
  • Det må opplyses i egeneerklæring / legeerklæring at fravær skyldes koronapandemien for at arbeidsgiver skal få refusjon. 
  • Arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger i 16 dager.
  • For sykefravær med første fraværsdag f.o.m. 01. juni 2020 gjelder de alminnelige reglene om arbeidstakers rett til å benytte egenmelding. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding. I slike tilfeller kan arbeidstakeren benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre virksomheten har egen avtale om utvidet rett til egenmelding.
  • NAV utbetaler sykepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende fra fjerde dag, mot tidligere fra dag 17.
  • Det gjøres ingen endringer i arbeidsgiverperioden for sykefravær for øvrig, og det gjøres heller ikke endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger. 

Disse endringene gjelder til 1. oktober 2021. 

Egen løsning for å søke refusjon

NAV har utarbeidet en løsning for å søke om refusjon av sykepenger ved koronarelatert fravær. Søknad gjøres via Min side - Arbeidsgiver, i egen skjema, og ikke via den vanlige innteksmeldingen. Les mer om hvordan du kan søke refusjon hos NAV (nav.no)

For at arbeidsgiver skal få refusjon etter dag 3, må det oppgis i egenmelding/sykmelding at sykefraværet er knyttet til koronapandemien. 

Vi har utarbedet en mal for slik egenerklæring som kan benyttes: Egenerklæring ved bruk av egenmelding, bekreftelse på at fraværet er koronarelatert

Her kan du lese hele forskriften: 

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien