Innhold

Etterlattepensjon

Nærbilde av en øde landevei i mørket. Foto.

Etterlattepensjonsordningen gir pensjon til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn, dersom arbeidstakeren går bort.

Dagens ordninger for etterlattepensjon fra folketrygden er ikke tilpasset pensjonsreformen. Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene fra folketrygden. Utvalget skal levere sin rapport til Arbeids- og sosialdepartementet innen 1. desember 2016. Mer om utvalgets mandat kan du lese her.

Dersom du er interessert i nærmere informasjon om hvordan dagens etterlatteordninger i folketrygden er, kan du lese mer her.

Etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordning

Det er mulig for bedriften å avtale at de ansatte skal omfattes av én eller flere former for etterlattepensjon. Dette kan være ektefellepensjon, samboerpensjon og/eller barnepensjon.

Slike etterlattedekninger kan tilknyttes både innskudds-, ytelses- og hybridpensjon.