Innhold

Har ansatte som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst krav på sykepenger/lønn?

Spørsmål og svar, Sykefraværsoppfølging

Ansatte som med viten og vilje velger å trosse myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst kan nektes sykepenger. Ansatte som bevisst velger å sette seg selv i en slik karantenesituasjon vil som utgangspunkt ikke ha krav på lønn fra arbeidsgiver.

Les mer om om sykepenger ved selvpåført karantene (regjeringen.no)