Innhold

Kan arbeidsgiver kartlegge hvem som er vaksinert eller kreve at arbeidstaker tar koronatest eller koronavaksine?

Kolleger snakker sammen i et uformelt rom på jobb..

På enkelte arbeidsplasser har virksomheten et særlig ansvar for å ivareta arbeidstakere og andre mennesker som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom ved smitte av koronaviruset. Det utløser spørsmålet om hvilke tiltak virksomheten lovlig kan sette i verk. I denne artikkelen gjennomgår vi sentrale vurderingstemaer for bedrifter som har et særskilt behov for at de ansatte ikke sprer smitte på arbeidsplassen. Reglene som gjelder her, er svært skjønnsmessige. Det er derfor vanskelig å gi generelle råd. Ta gjerne kontakt med din landsforening om du er usikker etter å ha lest denne veilederen.

Arbeidsgivers styringsrett, virksomhetens behov og arbeidstakerens personvern

Arbeidsgivers styringsrett er utgangspunktet for en vurdering av arbeidsgivers mulighet for å iverksette tiltak for å begrense smittespredning på arbeidsplassen. Styringsretten er begrenset av blant annet lovbestemmelser, arbeidsavtalen og eventuelle tariffavtaler, og krever i tillegg et forsvarlig vurderingsgrunnlag.

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.