Innhold

Tariff

Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området.

 1. Artikkel

  NHOs tariffavtaler

  Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

 2. Artikkel

  Slik gjennomføres tariffoppgjøret

  Det er tariffoppgjør i NHO hvert år. Men tariffavtalene inngås for to år om gangen, så det er bare hvert annet år vi forhandler om hele tariffavtalen. Det er dette som kalles tariffrevisjon, eller "hovedoppgjør".

 3. Artikkel, Spørsmål og svar

  Ord og uttrykk i lønnsoppgjør

  Her finner du en nyttig liste over ord og uttrykk ofte brukt i forbindelse med lønnsoppgjør.

 4. Artikkel

  Hva er frontfagsmodellen?

  Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge.

 5. Artikkel

  Tariffoppgjøret og bedriften

  Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

 6. Artikkel

  Tariffavtalesystemet i NHO

  En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene.

 7. Artikkel

  Opprettelse av tariffavtale i bedrift

  Vilkår for å kreve tariffavtale: Medlemskap i NHO medfører ikke automatisk at bedriften blir bundet av en landsdekkende tariffavtale. Først når en fagforening har medlemmer bedriften, vil fagforeningen når visse vilkår avtalt mellom hovedorganisasjonene er oppfylt ha rett på å få sin tariffavtale gjort gjeldende ved bedriften.

 8. Artikkel, Spørsmål og svar

  Hva er allmenngjøring av tariffavtaler?

  Allmenngjøring av tariffavtaler har som hensikt å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema