Innhold

Tariff

Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området.

Medlemsmøte om lønnsoppgjøret 2020

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Hvor mye man får i lønn beror på tariffavtalen og lokale lønnsordninger.

Finn din tariffavtale her.

Her kan du også laste ned Hovedavtalen mellom LO/NHO 2018-2021.

Denne veilederen gjennomgår hva som skjer under et hovedoppgjør.

Du vil få svar på hvordan et hovedoppgjør starter, hva partene gjør for å komme frem til en løsning og hvilke steg som må gjennomføres for at en streik skal kunne iverksettes. 

Tariffoppgjøret
 1. Hva er den norske modellen?

  I de nordiske landene spiller arbeidslivets parter, regjering, storting og viktige institusjoner på lag for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Denne måten å samarbeide på kalles den norske modellen. Det er navnet vi har gitt vår måte å organisere samfunnet på.

 2. Hva er frontfagsmodellen?

  Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge.

 3. Slik gjennomføres tariffoppgjøret

  Det er tariffoppgjør i NHO hvert år. Men tariffavtalene inngås for to år om gangen, så det er bare hvert annet år vi forhandler om hele tariffavtalen. Det er dette som kalles tariffrevisjon, eller "hovedoppgjør".

 4. Artikkel

  Hovedoppgjør og mellomoppgjør

  Hovedoppgjør, mellomoppgjør, forbundsvist oppgjør og samordnet oppgjør er begreper som omtales under tariffavtalerevisjoner. Denne artikkelen gir deg en forklaring på de ulike begrepene, slik at din bedrift vet hva som forhandles under de ulike oppgjørene.

 5. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør

  Her finner du en nyttig liste over ord og uttrykk ofte brukt i forbindelse med lønnsoppgjør.

Tariffavtaler
 1. Hva er allmenngjøring av tariffavtaler?

  Allmenngjøring av tariffavtaler har som hensikt å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

 2. Vilkår for å kreve tariffavtale i NHO-systemet

  En bedrift blir ikke automatisk bundet av en av NHOs tariffavtaler ved å være medlem i NHO. Det stilles krav om at det må være ansatte i bedriften som er medlem av en fagforening, og de organiserte ansatte må fremsette krav om opprettelse av tariffavtale.

 3. Tariffavtalesystemet i NHO

  En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene.

 4. Artikkel

  NHOs overenskomster og industriforbundsmodellen

  NHOs tariffavtaler/overenskomster deles inn i to hovedkategorier; funksjonær- og arbeideroverenskomster. Skillet er historisk betinget og skriver seg fra industrisamfunnet hvor det var forskjell i vilkårene for arbeidere og funksjonærer i samme bedrift. Dette skillet ble forsterket av at forbundene selv ikke ønsket å organisere begge kategorier av arbeidstakere, og det utviklet seg egne funksjonærforbund.

 5. Artikkel

  Valg av tariffavtale/overenskomst på bedrift

  NHO er part i mer enn 220 landsdekkende tariffavtaler/overenskomster med ulike fagforeninger – for eksempel mellom NHO og en landsforening på den ene siden, og LO og et av deres forbund på den andre. Denne artikkelen gjelder opprettelse av tariffavtale på bedriften når det oppstår uenighet om hvilken tariffavtale som skal opprettes på bedriften. Artikkelen omhandler også hvordan man endrer tariffavtale dersom endrede forhold ved bedriften gjør at gjeldende tariffavtale ikke lenger passer. Hovedavtalene regulerer fremgangsmåten ved opprettelse av tariffavtale på den enkelte bedrift.

 6. Artikkel

  Hvem er omfattet av en tariffavtale og ufravikelighet?

  Denne artikkelen handler om hvilke medlemmer som omfattes og bindes av NHOs tariffavtaler. Artikkelen beskriver også noen av virkningene som følger av å være tariffbundet.

Særavtaler
 1. Særavtale – tariffavtale mellom bedriften og tillitsvalgte

  Denne artikkelen vil gi deg en kort innføring i de ulike tariffavtalene i tariffsystemet. Artikkelen tar spesielt for seg hva en særavtale er. Det anbefales at denne artikkelen leses før bedriften inngår en særavtale.

 2. Artikkel

  Hvordan forhandle en særavtale?

  Det er flere forhold man bør tenke på før man inngår en særavtale. Les mer om dette her.

 3. Bør bedriften inngå særavtale?

  Mange bedrifter inngår særavtaler med klubben for regulering av arbeidstid, godtgjørelser og andre forhold. Når må bedriften inngå særavtaler, og når bør bedriften ikke inngå særavtaler? Denne artikkelen besvarer disse spørsmålene.

 4. Oppsigelse og bortfall av særavtaler

  Hvordan sier man opp en særavtale? Er det noe man må gjøre før man kan si opp særavtalen? Hva skjer når særavtalen er sagt opp? Denne artikkelen vil besvare disse spørsmålene bl.a. ved å gjennomgå hvordan man sier opp eller reviderer særavtaler i tråd med Hovedavtalen mellom LO og NHO. Artikkelen tar også for seg virkningen av at en særavtale er sagt opp.

Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

 

Last ned vårt hefte om tariffoppgjøret.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema