Innhold

Tariff

Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området.

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Medlemsmøte om lønnsoppgjøret 2020

Hvor mye man får i lønn beror på tariffavtalen og lokale lønnsordninger.

Finn din tariffavtale her.

Her kan du også laste ned Hovedavtalen mellom LO/NHO 2018-2021.

Denne veilederen gjennomgår hva som skjer under et hovedoppgjør.

Du vil få svar på hvordan et hovedoppgjør starter, hva partene gjør for å komme frem til en løsning og hvilke steg som må gjennomføres for at en streik skal kunne iverksettes. 

Tariffoppgjøret
Tariffavtaler
  1. Valg av tariffavtale/overenskomst på bedrift

    NHO er part i mer enn 220 landsdekkende tariffavtaler/overenskomster med ulike fagforeninger – for eksempel mellom NHO og en landsforening på den ene siden, og LO og et av deres forbund på den andre. Denne artikkelen gjelder opprettelse av tariffavtale på bedriften når det oppstår uenighet om hvilken tariffavtale som skal opprettes på bedriften. Artikkelen omhandler også hvordan man endrer tariffavtale dersom endrede forhold ved bedriften gjør at gjeldende tariffavtale ikke lenger passer. Hovedavtalene regulerer fremgangsmåten ved opprettelse av tariffavtale på den enkelte bedrift.

Særavtaler

Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

 

Last ned vårt hefte om tariffoppgjøret.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema