Innhold

Tariff

Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området.

Artikkel

Dette må du kunne før lokale lønnsforhandlinger - sjekkliste

De lokale lønnsforhandlingene er en stor del av den samlede lønnsveksten i privat sektor.

Artikkel

NHOs tariffavtaler

Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

Artikkel

Slik gjennomføres tariffoppgjøret

Det er tariffoppgjør i NHO hvert år. Men tariffavtalene inngås for to år om gangen, så det er bare hvert annet år vi forhandler om hele tariffavtalen. Det er dette som kalles tariffrevisjon, eller "hovedoppgjør".

Artikkel

Hva er den norske modellen?

NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Den norske modellen for lønnsdannelse er kjennetegnet ved at partene i arbeidslivet evner å samordne utviklingen på tvers av bransjer og mellom privat og offentlig sektor.

Artikkel

Hva er frontfagsmodellen?

Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge.